Ta det med en Klackspark!

TA DET MED EN KLACKSPARK!
I samma anda som tidigare års ”Stålfjäder & Sidenband”, ”Giv Akt på Bruket!” och ”En Sommarvals” där en handfull skådespelare, i olika åldrar, skildrar komiska och verkliga möten kommer nu ytterligare ett Musikaliskt Lustspel i En Akt.

Det är en varm och ljuv sommardag och bruket ligger stilla då Gamla Herrgårdens slitna portar plötsligt slår upp. Ut kliver friherrinnan Catharina Cederström, som tillsammans med maken Hans Hierta år 1739 uppförde Herrgården, men illusionen bryts strax då regissören kliver fram för att avsluta repetitionen. Året är 1957 och förberedelserna är igång för skapandet av en historisk dokumentärfilm som förhoppningsvis ska kunna rädda bruket från eventuellt förfall och samtidigt visa upp dess stolta historia. Men då komplikationer från oväntade håll uppstår i det kreativa arbetet visar det sig inte bara vara den gamla byggnaden som har en del hemligheter och överraskningar…

 

Manus och Regi – Jessica Andersson
Musik – Viktor Ståhl

Medverkande:
Jarl – Emil Holmgren
Valle – Evelina Eriksson-Glad
Kalle – Siv Larsson
Tutti – Sara Norrback Carlsson
Petra – Olivia Molin
Mats – Johan Persson
A. Larsson – Olof Edman